Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.


Utvandrersenterets permanente utstilling heter People on the Move og åpnet den 4. juli 2000. Utstillingen forteller hovedtrekkkene i den norske og europeiske utvandrerhistorien. Utstillingen er tekstet på engelsk. Den norske versjonen er kun tilgjengelig på internett. Utstillingen er åpen for publikum i senterets ordinære åpningstider.

Utstillingen ble laget med støtte av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og EssoMobil. Bildene er levert av Norsk Folkemuseum, Ellis Island Immigration Museum, State Historical Society of Wisconsin, Museum of History and Industry, Seattle, Washington, Dreyer Forlag og Jacob G. Johannessen.

Print
Powered by:www.i-tools.no