Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Forholdene i Norge                         

Rift om brødet
I årene etter 1815 vokste befolkningen i Norge sterkere enn noen gang tidligere. Dødeligheten sank, og flere barn vokste opp. Fra 1810 til 1865 ble landets befolkning fordoblet - fra 882. 000 til 1, 7 millioner. I 1820 - årene ble det født svært mange barn, og da disse vokste opp og skulle finne seg arbeid i 1840 - årene, sto de i kø for å finne seg arbeid. Det ble "rift om brødet". I 1850 årene kom det ny store barnekull som meldte seg på arbeidsmarkedet i 1870 - og 80 - årene.

Norge var et jordbruksland på denne tiden, og den sterke folketilveksten krevde at jorden ble utnyttet maksimalt. Selv om produksjonen i primærnæringene - jordbruk, fiske og skogbruk - økte sterkt, kunne det ikke forhindre at forholdene ble forverret for stadig flere mennesker. Det var årsaken til at hele 78. 000 mennesker utvandret til Amerika mellom 1825 og 1865, på jakt etter et bedre liv for seg og sine. De kom fra alle kanter av landet, men de fleste var fra Vestlandet og Østlandet.

Amerikafeber
Sluppefolket og Cleng Peerson skapte ingen stor interesse for utvandring. Først fra 1836 ble utvandringen et årlig fenomen. Den sommeren reiste 167 mennesker fra Stavanger med seilskipene Den norske Klippe og Norden. Fra 1843 dro mer enn 1000 mennesker til Amerika hvert år.

"Amerika brev" med nyheter fra venner og kjente var den viktigste måten folk fikk informasjon om Amerika på. Blant de mest kjente brevskriverne er Gjert Gregoriussen Hovland, som utvandret i 1831 og slo seg ned i Kendall. Utgivelse av reisehåndbøker og fortellinger av folk som kom hjem, brakte også nyheten om det forjettede land. Til sammen bidro dette til å skape en slags "Amerika - feber".

Utvandringen startet i Stavanger og spredte seg videre langs kysten og innover i landet. De fleste kom fra fjordområdene på Vestlandet og de indre fjellbygdene på Østlandet, som Telemark og Numedal. De var hovedsakelig bønder som hadde solgt gårdene sine for å finansiere turen. Fra 1850 - årene ble det stadig flere husmenn og fattige jordbrukerne som dro. Det var familier som hadde til hensikt å finne seg et nytt hjem i Amerika.

 • People on the Move
 • Forholdene i Norge
 • Overfarten
 • Ankomst
 • Nybyggerne
 • Veien mot vest
 • I byene
 • Stolte nordmenn
 • Til Norge
 • Print
  Powered by:www.i-tools.no