Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Stolte nordmenn

Stolthet
Mange nordmenn var stolte over å være norsk-amerikanere. Denne stoltheten nådde et høydepunkt mellom 1895 og 1925. I disse årene organiserte store norsk talende grupper i byene og på landet seg i en rekke foreninger og lag. På landsbygda fikk bygdelags virksomheten stor utbredelse etter at den var stiftet i 1899. I byene dukket det opp en rekke avholdsforeninger, kor, idrettsklubber, folkedansgrupper, religiøse foreninger, samt politiske grupperinger og fagforeninger. Mange av disse var opptatt av å bevare og beskytte det norske språk og tradisjoner, slik som Sønner av Norge, som ble stiftet i 1895.

Den norske stolheten nådde toppen i 1925, da tusenvis av norsk-amerikanere samlet seg i Minneapolis og St. Paul for å feire og minnes hundreårs dagen for norsk utvandring. I dag er det 17. mai feiringen som er det viktigste og mest synlige uttrykk for norsk - amerikansk kultur.

Hjemvendte utvandrere
Men ikke alle var like stolte. Fra 1900 til 1930 var det omlag 4 millioner europeere som forlot Amerika og reiste tilbake, rundt en fjerdedel av den samlede innvandringen til USA.

For nordmenn, svensker og dansker sett under ett, reiste ca. 15, 4 prosent tilbake. Men det var store variasjoner. Blant finnene var prosentandelen rundt 22; tyskere 13, 7; irere kun 8.9. Blant immigranter fra Sør og Øst - Europa var andelen mye høyere: Polakker 30 prosent, sør - italienere nesten 46 prosent. 1920 - folketellingen viste at nesten 50.000 nordmenn hadde bodd i USA tidligere. Tre fjerdedeler av dem hadde bodd i USA mellom to og ni år. De fleste av dem reiste tilbake til hjembygda de hadde forlatt. Nesten 155.000 nordmenn vendte hjem mellom 1891 og 1940.

De var mange årsaker til at de reiste tilbake: de fleste nordmenn hadde oppnådd det de ønsket i USA, og brukte oppsparte midler til å modernisere jordbruket eller satte dem inn i lokal virksomhet. Andre kom tilbake med svekket helse. Hard arbeid og lange dager hadde merket mange for livet. Mange italienere fikk tuberkulose. Andre var utsatt for arbeidsulykker og kom hjem fordi de hadde mistet en finger, en fot eller en arm. Noen hadde også mistet synet. Atter andre kom hjem fordi de hadde fått nok av USA, særlig de som var blitt utsatt for mistenkeliggjøringen i årene etter 1. verdenskrig, da mange amerikanere fordømte alle som ikke var 100 prosent amerikaner.

 • People on the Move
 • Forholdene i Norge
 • Overfarten
 • Ankomst
 • Nybyggerne
 • Veien mot vest
 • I byene
 • Stolte nordmenn
 • Til Norge
 • Print
  Powered by:www.i-tools.no