Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

                                          Stiftelsen Emigrantskipet Restauration

Det norske utvandrersenteret sitter i styret for Stiftelsen Emigrantskipet Restauration. Stiftelsen ble etablert med formål om å bygge en replika av emigrantskipet Restauration - sluppen som forlot Stavanger i 1825 og markerte starten på den organiserte masseutvandringen fra landet.

Historien om Restauration og overfarten til Amerika har fascinert folk siden den fant sted. Forløpet til avreisen, den strabasiøse turen over Atlanterhavet og dramatikken emigrantene opplevde ved ankomst New York, er skildret i et utall romaner og fagbøker.

Restauration er et av norgeshistoriens mest berømte fartøy og framstår i dag som et av de fremste symbolene på den norske emigrasjonen.

Byggingen av nye Restauration ble utført ved Ryfylke Trebåtbyggjeri på Finnøy og ferdigstilt sommeren 2010. For mer informasjon, se: www.restauration.no

Print
Powered by:www.i-tools.no