Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

The Board

 Ole Jone Eide  leader 
 Audun Rosland  board member
 Einar Sanstøl  board member/  tresurar
 Turid Myhra  board member
 Rigmor Hasle Amundsen  deputy board member
 Kate Elin Norland  deputy board member


We are always interested in making new friends.

If you wish to join our Friendship Society, please click here.

Print
Powered by:www.i-tools.no