Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

eMigration

eMigration er vårt nye varemerke. Med fokus på digital formidling av migrasjon - noe læringsprogrammet You and Me og det planlagte oppslagsverket Migrapedia er eksempler på - går Utvandrersenteret framtiden i møte. eMigration også et uttrykk for senterets kontinuerlige arbeid med å digitalisere migrasjonsrelaterte kilder og samlinger.
Print
Powered by:www.i-tools.no